كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) دکتر حسين قاسم پورمقدم

دکتر حسين قاسم پورمقدم
[ شناسنامه ]
روش پس ختام چيست؟ ...... چهارشنبه 97/5/24
شش روش مطالعه ...... چهارشنبه 97/5/24
تعريف خواندن ...... چهارشنبه 97/5/17
کتاب روان شناسي زبان ...... يكشنبه 97/2/23
کلمات مترادف ...... پنج شنبه 97/2/13
کلمات هم آوا ...... شنبه 97/1/25
کلمات چند تلفظي ...... پنج شنبه 96/12/10
کلمات چند معنايي ...... پنج شنبه 96/11/5
کلمات هم خانواده ...... پنج شنبه 96/10/21
نقش هاي زبان 2 ...... يكشنبه 96/9/12
نقش هاي زبان 1 ...... يكشنبه 96/8/28
نظام زبان ...... دوشنبه 96/8/22
چيستي زبان ...... جمعه 96/8/19
جابه جايي واجي درگفتار فارسي زبانان ...... جمعه 96/6/31
غدير ...... جمعه 96/6/17
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها