كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) دکتر حسين قاسم پورمقدم

دکتر حسين قاسم پورمقدم
[ شناسنامه ]
نکته 11 : آموزش ضمن خدمت معلمان در آلمان ...... شنبه 93/9/22
نکته 10 : مديريت مدارس در آلمان ...... شنبه 93/9/22
نکته 9 : انواع مدارس ابتدايي در آلمان ...... جمعه 93/9/21
نکته 8 : مدرسه گلوکزه آلمان ...... پنج شنبه 93/7/10
نکته 7 : سيستم ثبت نام در مدارس آلمان ...... سه شنبه 93/3/27
نکته 6 : مبادله دانش آموز در ايالت بايرن آلمان ...... شنبه 93/3/24
نکته 5 : دوره هاي تحصيلي ابتدايي و متوسطه آلمان ...... دوشنبه 93/3/19
نکته 4 : قابليت هاي زباني دانش آموزان ابتدايي آلمان ...... يكشنبه 93/3/18
نکته 3 : مدارس والدورف آلمان ...... چهارشنبه 93/3/7
نکته 2 : بالاترين نمره در مدارس آلمان ...... سه شنبه 93/3/6
نکنه 1 : انشا در مدارس آلمان ...... يكشنبه 93/2/7
راهنماي برنامه درسي فارسي بين الملل 10 ...... پنج شنبه 92/8/16
راهنماي برنامه درسي فارسي مدارس بين الملل 9 ...... يكشنبه 92/8/5
راهنماي برنامه درسي فارسي مدارس بين الملل 8 ...... جمعه 92/8/3
راهنماي برنامه درسي فارسي مدارس بين الملل 7 ...... جمعه 92/8/3
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها